Get Adobe Flash player
baner-kanada-3
sg
baner-arcana
jest anarchia. Jak mówił był Mickiewicz podczas wykładów w College de France, anarchia jest tylko stanem wymagającym nowej idei. Jestem  studentem z Krakowa i widzę całkowitą niezdolność młodego pokolenia do sprawowania władzy. Jedyną osobą, która wzbić się może ponad waśni  partyjne i z ideą nadrzędną i nadrzędnym celem wkroczyć na scenę  polityczną jest osoba stojąca z boku i nie biorąca uczuciowego udziału w bieżących sporach.
Jedynym natomiast uczuciem zapalającym polityka do wszelkiego działania jest głęboka i wyważona miłość Ojczyzny, nie biorąca pod uwagę nic, łącznie z osobą kochającego, tylko szukająca dróg dojścia do serc panów polityków i okiełznanie żywiołów, które nimi kierują.Pozwolę sobie przytoczyć przypowieść z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa polskiego:

Leżała pewna niewiasta w letargu, i wezwał syn lekarzy. Rzekli wszyscy lekarze: wybierz jednego z nas, aby ją leczył. Rzekł jeden lekarz: ja będę ją leczył podług nauki Browna; ale drudzy odpowiedzieli: zła to jest nauka, niech lepiéj w letargu leży i umrze,  niż gdybyś ją miał leczyć podług Browna. Rzekł drugi: ja będę ją leczył podług nauki Hanemanna; odpowiedzieli drudzy: zła to nauka, niech lepiéj umrze, niż gdybyś ją miał leczyć  podług nauki Hanemanna. Tedy rzekł syn niewiasty: leczcie jakkolwiek, bylebyście  ją wyleczyli!
Ale lekarze nie chcieli zgodzić się, jeden żadnym sposobem nie chciał  ustąpić drugiemu. Tedy syn z żalem i rozpaczą zawołał: o matko moja! A niewiasta na ten głos syna obudziła się, i wyzdrowiała. Lekarzów wypędzono. Są z was niektórzy, którzy mówią: niech lepiéj Polska leży w niewoli,  niż gdyby zbudzić się miała według arystokracyi; a drudzy: niech  lepiéj leży, niż gdyby zbudzić się miała według demokracji; a inni,  niech lepiéj leży, niż gdyby miała granice takie, a inni owakie. Ci wszyscy są lekarzami, nie synami, i nie kochają Matki Ojczyzny. Zaprawdę powiadam wam: nie badajcie jaki będzie rząd w Polsce, dosyć wam wiedzieć, iż będzie lepszy, niż wszystkie, o których wiécie; ani pytajcie o jéj granicach, bo większe będą niż kiedykolwiek.A każdy z was w duszy swéj ma ziarno przyszłych praw i miarę przyszłych granic. O ile powiększycie i polepszycie duszę waszą, o tyle polepszycie prawa wasze i powiększycie granice.

Ufam, Panie Leszku, że będzie Pan niezłomny i nawet jeżeli obecny system i sytuacja nie pozwolą Panu wiele zdziałać, to przynajmniej przez chwilę patrząc na publiczne debaty nie będziemy mieli wrażenia, że oglądamy kabaret. Będę na Pana głosował.

Fanatyk Religijny, Moherowych Beretów Pobratymiec, Konserwa.